VB020X010-1000
VB020X010-1000
VESCO BUSH OD-20 ID-10MM - KG PER MTR 0.38 HOLLOW ROD
VB030X020-1000
VB030X020-1000
VESCO BUSH OD-30 ID-20MM - KG PER MTR 0.70 HOLLOW ROD
VB035X020-1000
VB035X020-1000
VESCO BUSH OD-35 ID-20MM - KG PER MTR 1.07 HOLLOW ROD
VB035X025-1000
VB035X025-1000
VESCO BUSH OD-35 ID-25MM - KG PER MTR 0.84 HOLLOW ROD
VB040X025-1000
VB040X025-1000
VESCO BUSH OD-40 ID-25MM - KG PER MTR 1.3 HOLLOW ROD
VB040X030-1000
VB040X030-1000
VESCO BUSH OD-40 ID-30MM - KG PER MTR 1.0 HOLLOW ROD
VB045X030-1000
VB045X030-1000
VESCO BUSH OD-45 ID-30MM - KG PER MTR 1.5 HOLLOW ROD
VB050X030-1000
VB050X030-1000
VESCO BUSH OD-50 ID-30MM - KG PER MTR 2.2 HOLLOW ROD
VB050X040-1000
VB050X040-1000
VESCO BUSH OD-50 ID-40MM - KG PER MTR 1.6 HOLLOW ROD
Page 1 of 3

New